top of page

Heling van het innerlijk kind, de weg naar vrijheid!


Het innerlijk kindsdeel in jou is het deel dat nog onbevangen, vrij en open is. Het is nog puur in samensmelting met het goddelijke, zuiver en nog niet gevormd. Maar al te vaak lopen we voorbij aan onze innerlijke ervaring met het innerlijk kind. We zijn inmiddels volwassen, vaak denken we aan het verleden als we contact maken met het kindsdeel in onszelf, soms willen we er zelfs liever niet meer aan denken. Maar om spiritueel volwassen te worden is het nodig dat je dit deel terug in bezit neemt, het aan durft te kijken en jouw innerlijk meisje als deel van deze realiteit ziet. Zij is een deel van jou dat met jouw huidige ervaring samengesmolten is. Als we stappen uit de lineaire tijd dan weten en beseffen we dat tijd niet bestaat en alles bestaat in het hier en nu. Dit betekent dat in ieder moment, iedere ervaring jij ook een kindsdeel in je hebt. Dit is het kindsdeel wat gevormd is in jouw kinderjaren.


De ervaring van je kindertijd is als een blauwdruk van jouw persoonlijkheid geworden.

In de eerste levensjaren tot en met je 7e levensjaar zijn al je ervaringen, indrukken en aangeleerde patronen een deel van jou geworden. Als volwassenen heb je jezelf hier omheen opgebouwd, dit is jouw persoonlijkheid geworden. Hoe jij de wereld hebt ervaren met je ouders, familie en de maatschappij, normen en waarden zijn een deel van jouw herinnering en een inprent in je systeem geworden. Je denkt en ervaart de wereld zoals jij dat deed toen je nog in de leeftijd was tot 7 jaar. Zo hebben we onszelf bedekt met waarheden die misschien helemaal niet van onszelf zijn, normen en waarden gevormd uit afwijzing of angst, een beleving gebaseerd uit angst of vertrouwen.


Heel je innerlijk meisje en je heelt de volwassenen in jezelf

Op het moment dat we spiritueel groeien in een hogere frequentie en transparantie van het lagere zelf, stappen we in een hoger zelf. Dit hoger zelf wordt geleid door de bron, het goddelijke in jou. We maken keuzes en zetten stappen vanuit het hogere zelf, in plaats van wat het lagere zelf (het ik'je of het gevormde ego). En hier ligt de valkuil dat we maar niet hoger kunnen groeien, dieper kunnen gaan, de vrijheid in onszelf kunnen ervaren. We laten het innerlijk kind met alle ervaringen, afwijzingen, pijn en angst in de kou staan. Ze mag er dus eigenlijk (weer) helemaal niet zijn. Terwijl ze heel vaak om aandacht roept en niks liever wil dan dat jij haar erkent en mee neemt! Als we het innerlijk kindsdeel in onszelf afsluiten, weg duwen of bevriezen staan we als volwassenen op in afgescheidenheid. Je mist een deel van jou wat juist zo onbevangen en vrij is, vreugdevol en fantasierijk. Dit deel blijft achter en willen het we niet meer aankijken, we leggen dan vooral de schuld bij de wereld buiten onszelf, terwijl het allemaal innerlijke ervaringen zijn.


De engel in jou zorgt voor de puurheid die jij draagt in je buik!

Als er een trauma is meegemaakt in de kindertijd dan is het 'vergeten' van deze tijd vaak een manier om de pijn weg te stoppen. Hierdoor ontstaat een bevriezing van het innerlijk kindsdeel en deze is dan in jouw frequentie aanwezig als een blokkade, een stagnatie. Het is hierom belangrijk om het innerlijk kindsdeel in jou mee te nemen in het huidige moment vanuit veiligheid, zachtheid en geborgenheid. Dit heeft tijd nodig en vraagt om begrip en compassie voor dit deel van jezelf. Jij mag het innerlijk meisje opnieuw gaan laten spreken, zichzelf leren uiten, haar troosten en veiligheid geven. Je bent het niet, je herleeft niet de ervaring opnieuw, je maakt haar alleen wakker en gaat de ouder voor haar zijn die ze nodig had. Op deze manier haal jij het kleine meisje in jezelf weer naar boven en komt er ook de onbevangenheid, vrijheid en puurheid mee. Jij bent dat kleine meisje weer samen met jouw innerlijke volwassen ouder voor jezelf. De engel in jou draagt dan met veel liefde en licht zorg voor jouw innerlijk kind!239 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Als hoog sensitieve vrouw is het niet altijd makkelijk om te aarden. Het leven is voor vele sensitieve zielen nu op dit moment nog meer een uitdaging. Want wat gebeurd er veel met de energieën om ons

Op het spirituele pad zie ik veel vrouwen worstelen met het gevoel dat ze er ‘nog’ niet zijn. En ook ik voel dit in mijzelf voorbij komen. Jaren geleden leek het wel alsof ik in een sneltrein zat en i

Aarden, rust en thuis komen in je lichaam dat is wat we allemaal willen. Ik schrijf er vaak over en tijdens een healing is moeder aarde als een liefdevolle moeder vaak aanwezig. We kunnen niet zonder

bottom of page