top of page

PRIVACYVERKLARING

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

 

VROUW EN INTUITIE 

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Vrouw en Intuïtie. Vrouw en Intuïtie is een praktijk voor healing en lichtwerk voor de vrouw. Producten en of diensten zijn online te bestellen of je kunt deelnemen op locatie middels privé sessies, workshops en cursussen. 

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Vrouw en Intuïtie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Vrouw en Intuïtie, neem dan gerust contact op!

info@vrouwenintuitie.com | 06 39 21 16 20 Oude peelstraat 7 | 5759 PA | Helenaveen | KVK Nr. 60578645

 

Vrouw en Intuïtie is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Odith Engelen.

 

DOEL GEGEVENS

Er wordt voor een aantal doelen jouw persoons- gegevens verzameld door Vrouw en Intuïtie. Deze worden hieronder toegelicht.

 

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Vrouw en Intuïtie stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennis en inspiratie. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Vrouw en Intuïtie. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

 

02. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Vrouw en Intuïtie via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer.

03. Online bestellingen van producten en of diensten

Vrouw en Intuïtie verkoopt producten en of diensten ook online. Om jouw bestelling te kunnen verwerken en bezorgen slaan we de volgende gegevens van je op: Voornaam, achternaam, adres, email, telefoonnummer, bankrekeningnummer (jouw bankrekening nummer is nodig om een geld terug te kunnen storten).

04. Analytics

De website van Vrouw en Intuïtie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.

ONTVANGERS

De gegevens die Vrouw en Intuïtie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Wix 

De e-mail van Vrouw en Intuïtie wordt gehost bij Wix. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Wix. De website en back-ups van de website worden gehost bij Wix. Gegevens die jij achterlaat op de website van Vrouw en Intuïtie zijn op de servers van Wix opgeslagen.

 

OPSLAG PERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Vrouw en Intuïtie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@vrouwenintuitie.com.

02. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Vrouw en Intuïtie via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

 

03. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Vrouw en Intuïtie zijn opgeslagen zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Vrouw en Intuïtie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

 

SSL certificaat

Jouw bezoek aan www.vrouwenintuitie.com is beveiligd door een SSL certificaat. SSL / TLS laat bezoekers op de website navigeren en via HTTPS veilig informatie verzenden. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Vrouw en Intuïtie privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

JOUW RECHTEN

01. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Vrouw en Intuïtie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Vrouw en Intuïtie. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Vrouw en Intuïtie. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Vrouw en Intuïtie vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

 

04. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Vrouw en Intuïtie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via info@vrouwenintuitie.com

 

PLICHTEN

Vrouw en Intuïtie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Vrouw en Intuïtie via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen en jouw adres gegevens om jou de producten toe te sturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Vrouw en Intuïtie de betreffende product en of dienst niet aanbieden.

 

Vrouw en Intuïtie behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Vrouw en Intuïtie dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Vrouw en Intuïtie te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@vrouwenintuitie.com

 

Oude peelstraat 7 | 5759 PA | Helenaveen | KVK Nr. 60578645

bottom of page