top of page

Algemene Voorwaarden Vrouw en Intuïtie

KvKnr. 60578645

 

1. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, betreffende het deelnemen aan een activiteit, cursus, workshop of privé sessie bij Vrouw en Intuïtie. Bij betaling en reservering gaat de deelnemer/cursist/klant automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw en Intuïtie. 

 

2. Deelnemer/cursist/klant: Een deelnemer/cursist/klant is een persoon die deelneemt aan een activiteit, cursus, workshop of een privé sessie van Vrouw en Intuïtie en zich ingeschreven heeft voor de betreffende activiteit, cursus, workshop of privé sessie van Vrouw en Intuïtie. 

 

3. Workshops:

3.1 Betaling/Reserveren: Bij betaling van de workshop ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw en Intuïtie en is je plaats in de workshop definitief.

3.2 Annuleren: Annuleren kan tot 24 uur  voor de aanvang van de betreffende workshop en ontvang je volledige betaling terug. Bij annuleringen korter dan 24 uur voor de aanvang van de betreffende workshop is geen retour van de betaling meer mogelijk.  

 

4 Cursussen en trajecten:

4.1 Betaling/Reserveren:  Bij betaling van de cursus of het traject ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw en Intuïtie. Bij betaling is je plaats definitief. Het bedrag voor de cursus of traject wordt vooraf aan de overgemaakt op rekeningnummer NL71INGB 0007 0880 84 t.n.v Vrouw en Intuïtie. 

4.2 Duur:

4.2.1 De deelnemer/cursist/klant schrijft zich in voor het volledige cursus/traject van de betreffende voorkeur. 

4.2.2 Een traject heeft een termijn van 8 maanden. Binnen deze periode dienen de privé sessies ingepland te worden. 

4.3 Annuleren:

4.3.1 Annuleren van de ingeschreven cursus is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de start van de cursus.

4.3.2 Bij annuleringen korter dan 1 week voor de aanvang van de betreffende cursus is geen retour van de betaling meer mogelijk.

4.3.3 Annuleren van het gekozen traject is mogelijk tot 24 uur voor de aanvang van de 1e gereserveerde privé sessie. 

4.3.4 Bij annulering korter dan 24 uur voor de 1e gereserveerde privé sessie van het traject is geen retour van de betaling meer mogelijk

 

5 Prive sessie:

5.1 Dienst privé sessie: Een privé sessie is een dienst van een 1 op 1 sessie van Vrouw en Intuïtie samen met de klant, deze komt tot stand door het maken van een reservering bij Vrouw en Intuïtie.

5.2 Reserveren: De prive sessie wordt via email/telefoon of via de website gereserveerd. Via de mail wordt er een bevestiging van de reservering voor de privé sessie verstuurd. Door de verzending van de mail met bevestiging komt de overeenkomst tot stand. 

5.3 Betaling: De betaling vindt vooraf plaats via de bank. 

5.4 Annulering: Bij annulering kan dit kosteloos tot 24 uur voor de gemaakte reservering. Korter dan 24 uur voor de gemaakte reservering is er geen retour betaling mogelijk.

5.5 Wijziging: Wijziging van de gemaakte reservering kan tot 24 uur voor de gemaakte reservering. 

 

6 Afwezigheid/inhalen: Er is geen mogelijkheid tot het inhalen van een cursusdag/workshopdag/activiteit. Mocht de deelnemer/cursist/klant tijdens de duur van de cursus afwezig zijn dan zal deze cursusdag/workshopdag/activiteit komen te vervallen. Stopt de deelnemer/cursist/klant eerder in de cursus/workshop dan zullen de overige lessen komen te vervallen en er is geen retour van betaling mogelijk. 

 

7. Deelname aan de cursussen/workshops/activiteiten/privé sessie: Er wordt verwacht dat je gezond bent en geestelijk in staat bent om veilig deel te nemen aan de cursus/workshop/activiteit/privé sessie. De cursus/workshop/activiteit/privé sessie zal een zelfontwikkeling op gang brengen en hier wordt verwacht dat de deelnemer in staat is om zelfstandig met de opgedane ontwikkelingen om te gaan. Bij ernstige gezondheidsproblemen is er een verplichting om dit te melden aan Vrouw en Intuïtie. 

 

8. Inlichting gezondheid: Deelname aan de cursussen, workshops, activiteiten en of privé sessies geschiedt op volledig op eigen risico. Je bent verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten voor de cursus, workshop, activiteit of privé sessie aan Vrouw en Intuïtie door te geven. Bij twijfel of je in staat bent om deel te nemen aan een cursus, workshop, activiteit, privé sessie bij Vrouw en Intuïtie neem je contact op met huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies. 

 

9. Aansprakelijkheid: Vrouw en Intuïtie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade van deelnemer en deelnemers eigendommen, zowel in als ook rondom de locatie waar de cursus/workshop/activiteit/privé sessie van Vrouw en Intuïtie wordt gegeven. 

9.1  De deelnemer/cursist/klant vrijwaart Vrouw en Intuïtie voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

10. Online Shop:

10.1 Aankoop: De aankoop is definitief als het product of dienst is betaald door klant in de online shop. 

10.2 Retour:

10.2.1 Voor gechanelde producten op aanvraag is retour niet mogelijk omdat deze persoonlijk zijn. Het product kan niet meer doorverkocht worden. O.a. voor de godinnenbeeldjes met persoonlijke boodschap en de beeldjes op aanvraag. 

10.2.2 Het product mag niet gebruikt zijn. 

10.2.3 Edelstenen nemen energie van jouw zelf en de leefomgeving over daarom is het retourneren van edelstenen binnen 1 week na aankoop. 

10.2.4 Een online healing of ritueel kan niet retour omdat het geen fysiek product is en het product niet terug te sturen is. Dit is een digitaal product wat gedownload wordt en het is niet te controleren of je het kopieert en al gebruikt hebt. 

10.2.5 Retouren t.a.v Vrouw en Intuïtie, Oude Peelstraat 7, 5759 PA, Helenaveen. geschieden op eigen kosten, het product wordt op dezelfde wijze zoals het gekomen is terug gestuurd. Dit om het product te beschermen. Als het product niet goed verpakt is en breekbaar terug komt dan is er geen retour betaling mogelijk. 

10.3 Terugbetaling: Middels een overboeking ontvang je het bedrag binnen 7 dagen op je rekening. 

11. Deze algemene voorwaarden: zijn van toepassing met ingang van 30 mei 2021. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Vrouw en Intuïtie worden aangegeven.

Vrouw en Intuïtie, 30 mei 2021.

bottom of page