Algemene Voorwaarden Vrouw en Intuïtie

KvKnr. 60578645

 

1. Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, betreffende het deelnemen aan een activiteit, cursus, workshop of privé sessie bij Vrouw en Intuïtie. Bij betaling en reservering gaat de deelnemer/cursist/klant automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw en Intuïtie. 

 

2. Deelnemer/cursist/klant: Een deelnemer/cursist/klant is een persoon die deelneemt aan een activiteit, cursus, workshop of een privé sessie van Vrouw en Intuïtie en zich ingeschreven heeft voor de betreffende activiteit, cursus, workshop of privé sessie van Vrouw en Intuïtie. 

 

3. Workshops:

3.1 Betaling/Reserveren: Bij betaling van de workshop ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw en Intuïtie en is je plaats in de workshop definitief.

3.2 Annuleren: Annuleren kan tot 24 uur  voor de aanvang van de betreffende workshop en ontvang je volledige betaling terug. Bij annuleringen korter dan 24 uur voor de aanvang van de betreffende workshop is geen retour van de betaling meer mogelijk.  

 

4 Cursussen:

4.1 Betaling/Reserveren:  Bij betaling van het cursusgeld ga je automatisch akkoord met de verbonden voorwaarden van Vrouw en Intuïtie. Bij betaling van de cursus is je plaats in de cursus definitief. Het cursusgeld wordt vooraf aan de cursus overgemaakt op rekeningnummer NL71INGB 0007 0880 84 t.n.v Vrouw en Intuïtie. Er is een mogelijkheid om in 1 keer het cursus geld te betalen of in 2 termijnen. De eerste termijn zal aan het begin van de cursus zijn en de 2e termijn op de helft van de cursus. Er komen kleine administratie kosten bij voor de gespreide betaling. 

4.2 Duur: De deelnemer/cursist/klant schrijft zich in voor het volledige traject van de betreffende cursus. 

4.3 Annuleren: Annuleren van de ingeschreven cursus is mogelijk tot 1 week voor aanvang van de start van de cursus. Bij annuleringen korter dan 1 week voor de aanvang van de betreffende cursus is geen retour van de betaling meer mogelijk.

5 Prive sessie:

5.1 Dienst privé sessie: Een privé sessie is een dienst van een 1 op 1 sessie van Vrouw en Intuïtie samen met de klant, deze komt tot stand door het maken van een reservering bij Vrouw en Intuïtie.

5.2 Reserveren: De prive sessie wordt via email/telefoon of via de website gereserveerd. Via de mail wordt er een bevestiging van de reservering voor de privé sessie verstuurd. Door de verzending van de mail met bevestiging komt de overeenkomst tot stand. 

5.3 Betaling: Betaling kan contant of via de bank met factuur. De factuur wordt achteraf verstuurd aan de klant. Betaling van de factuur geschiedt voor of op de vervaldatum die op de factuur staat.

5.4 Annulering: Bij annulering kan dit kosteloos tot 24 uur voor de gemaakte reservering. Korter dan 24 uur voor de gemaakte reservering is er geen retour betaling mogelijk.

5.5 Wijziging: Wijziging van de gemaakte reservering kan tot 24 uur voor de gemaakte reservering. 

 

6 Afwezigheid/inhalen: Er is geen mogelijkheid tot het inhalen van een cursusdag/workshopdag/activiteit. Mocht de deelnemer/cursist/klant tijdens de duur van de cursus afwezig zijn dan zal deze cursusdag/workshopdag/activiteit komen te vervallen. Stopt de deelnemer/cursist/klant eerder in de cursus/workshop dan zullen de overige lessen komen te vervallen en er is geen retour van betaling mogelijk. 

 

7. Deelname aan de cursussen/workshops/activiteiten/privé sessie: Er wordt verwacht dat je gezond bent en geestelijk in staat bent om veilig deel te nemen aan de cursus/workshop/activiteit/privé sessie. De cursus/workshop/activiteit/privé sessie zal een zelfontwikkeling op gang brengen en hier wordt verwacht dat de deelnemer in staat is om zelfstandig met de opgedane ontwikkelingen om te gaan. Bij ernstige gezondheidsproblemen is er een verplichting om dit te melden aan Vrouw en Intuïtie. 

 

8. Inlichting gezondheid: Deelname aan de cursussen, workshops, activiteiten en of privé sessies geschiedt op volledig op eigen risico. Je bent verplicht om lichamelijke en/of psychische klachten voor de cursus, workshop, activiteit of privé sessie aan Vrouw en Intuïtie door te geven. Bij twijfel of je in staat bent om deel te nemen aan een cursus, workshop, activiteit, privé sessie bij Vrouw en Intuïtie neem je contact op met huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) voor advies. 

 

9. Aansprakelijkheid: Vrouw en Intuïtie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade van deelnemer en deelnemers eigendommen, zowel in als ook rondom de locatie waar de cursus/workshop/activiteit/privé sessie van Vrouw en Intuïtie wordt gegeven. 

9.1  De deelnemer/cursist/klant vrijwaart Vrouw en Intuïtie voor alle aanspraken van zichzelf en van derden ten deze.

10. Deze algemene voorwaarden: zijn van toepassing met ingang van 1 oktober 2019. Ze gelden totdat wijziging van de algemene voorwaarden schriftelijk door Vrouw en Intuïtie worden aangegeven.

Vrouw en Intuïtie, 20 november 2019.